بازگشت

سایلنت روم

مناطق ساکت در محل کار به کارمندان اجازه می دهد تا در زمانی که لازم است با تمرکز بالا به کاری بپردازند این امکان را داشته باشند تا از محیط های عمومی و باز در محیط کار فاصله گرفته و کارشان را در این محیط ها ادامه دهند. در فرایند طراحی داخلی محیط های کاری که به این مناطق خلوت احتیاج دارند لازم است تا طراحی مبلمان اداری بر اساس این سبک کاری با مشاوره متخصصین این موضوع انجام شود.
محصولات مرتبط
با گسترش روزافزون استفاده از محیط های کاری باز و سبک های کاری مرتبط و در کنار مزایایی که این شیوه طراحی محیط کار دارد مشکلاتی هم بروز میکند. یکی از شایع ترین این مشکلات کاهش تمرکز و افزایش سروصدای مزاحم است. از یک سو همکاری و تعامل و برابری در بهره مندی از مزایای محیط کار و مبلمان اداری یک امتیاز این فضاهای کاری است و از یک طرف روز به روز به میزان حواس پرتی و کاهش تمرکز کارکنان افزوده میشود. مزایای استفاده از محیط کاری باز آنقدر چشمگیر هیت که این الگوی طراحی همچنان و تا مدتها باقی بماند. اما سرو صدای مزاحم هم یک عامل آزاردهنده و کاهش دهنده بهره وری است
راه حل هوشمندانه،استفاده از مناطق سکوت است. ممکن است این مناطق با توجه به گستردگی محیط کار،بخش هایی مجزا و مشخص باشند یا در یک دفتر کار کوچک،یک گوشه که هوشمندانه و با مواد ومتریال وچیدمان مخصوص برای این کاربری آماده شده باشد.
میتوان گفت که فارغ از اینکه از چه سبک کاری پیروی میکنید یا محیط کاتان چقدر بزرگ یا کوچک است ،چه مقدار به طراحی داخلی و مبلمان اداری محیط کارتان اهمیت میدهید یا چه مقدار بودجه برای طراحی داخلی محیط کارتان دارید،استفاده از مناطق سکوت حتما و قطعا به افزایش و بهبود بهره وری فردی و تیمی شما کمک خواهد کرد.

اشتراک گذاری