بازگشت

فضاهای اینفورمال

کافه تریا یا لانژ یا فضاهایی با کارکرد مشابه در فضای اداری پرسنل را به معاشرت و ملاقات با هدف ایجاد ارتباطات ماندگار و کار تیمی ترغیب می کنند.
تقریبا در تمامی شرکت ها فضایی به عنوان نهارخوری یا رستوران وجود دارد که طبیعتا برای همین کاربرد ساخته شده است. اما این فضاها کم کم دچار دگردیسی شده و به مرور نقش های جدیدی را در محیط های کاری و سبک های کاری جدید به عهده میگیرند. با گسترش فرهنگ کار تیمی ،ورود رویکردهای جدید در طراحی محیط کار،ورود نسل های جدیدی از نیروی کار به بازار، گسترش استفاده از تکنولوژی و اتوماسیون های اداری و… نگرش های جدیدی در این موارد شکل گرفته که شاید میبایست در چیدمان فضاهای کاری تغییراتی ایجاد کرد. یک کافه تریای راحت می تواند یک فضای جایگزین عالی برای جلسات غیررسمی، رویدادهای اجتماعی ویک گپ خوب و مفید کاری باشد. فراتر از همکاران سازمانی ، مشتریان و همکارانی خارج از شرکت هم این گزینه را دارند که در کافه تریا غذا بخورند، معاشرت کنند و جلساتی صمیمانه برگزار کنند.
در واقع نتایج تحقیقات متعدد در این موارد نشان میدهد که دادن اختیار عمل بیشتر به کارکنان و عدم اصرار به انجام کار در دفاتر سنتی که به صورت پیش فرض ،اتاقهایی با ساختار رسمی هستند میتواند منجر به افزایش بهره وری سازمان ها شود.
ذهنیت غالب کارکنان درباره رستوران یا کافه تریا یا کافی شاپ در محل کار ،فضایی را تداعی میکند که همسو با مفهوم استراحت،آرامش، رسمیت کمتر و تجدید قوا است. نکته دقیقا در این ذهنیت نهفته است، در صورتی که ما موفق شویم با کارکنان این پیام را برسانیم که میتوانند برای بهره وری بیشتر گهگاهی از این فضاهای غیر رسمی برای انجام وظایف کاری، ملاقات های کاری سازمانی و موارد مشابه استفاده کنند احتمالا نتیجه برای طرفین رضایت بخش خواهد بود.
اما این همه ماجرا نیست ، چرا که در این صورت طراحی این فضاها و مبلمان مورد استفاده در این شرایط حتما با یک رستوران تفاوت هایی خواهد داشت.

برای اطلاعات بیشتر به این قسمت مراجعه فرمایید.

اشتراک گذاری