بازگشت

کفپوش آلومینیومی

کفپوش آلومینیومی به نوعی مکمل استفاده بهینه از موکت می باشد و محل های استفاده آن ورودی ساختمان ها می باشد


کفپوش آلومینیومی دارای لایه های مختلف و همچنین سطحی ترکیبی از آلومینیوم و موکت زبر است . موکت به کار رفته در کفپوش آلومینیومی ورودی ، گرد و خاک و رطوبت کفش را به خود می گیرد و مانع از ورود آن به ساختمان می شود .

این کفپوش به صورت قطعات کشیده است که در کنار یکدیگر قرار می گیرند و میتوان یک به یک آنها را از محل خود خارج کرد . کفپوش آلومینیومی به راحتی قابل شستشو می باشد .

ضخامت این کفپوش معمولا حدود 1سانتی متر است و بهتر است کف نیز به همین میزان پایین رفته باشد تا سطحی یکدست به وجود آید .


کفپوش آلومینیومی منجر به صرفه جویی بیشتر و کاهش هزینه های نظافت ساختمان می شود. استفاده از آنها روند پاکیزگی را طولانی تر می کند و وجود آنها به ویژه در ورودی ساختمان ها منجر به ورودحداقل آلودگی های محیطی به آن فضا می شود.