بازگشت

کفپوش های سنگی (مرمر،گرانیت،سرامیک…)

کفپوش های سنگی به دلیل مقاومت بالا، زیبایی، عدم نیاز به نگهداری طرفداران بسیار زیادی دارند و با توجه به انتقال حرارت به طور متناسب (در صورت بهره گیری از سیستم گرمایش کف)، مقاومت در برابر
خش و سائیدگی و همچنین ثبات رنگ، گزینه های بسیار خوبی برای فضاهای اداری می باشند.
از جمله معایب آن می توان به لیز بودن، احتمال ایجاد سر و صدا و انتقال آن به طبقات پایین و سرد بودن آن اشاره کرد.