بازگشت

گیاه

طراحی بیوفیلیک

بیوفیلیک کلمه ایی برگرفته شده از منشا بیوفیلیا است که به معنای علاقه ای است که به سیستم های زنده احساس می شود.
طراحی دکوراسیون های بیوفیلیک به دلیل هماهنگی انسان با محیط طبیعی در برابر افزایش زندگی شهرنشیین ظهور کردند.
طراحی بیوفیلیک ابتدا تنها در خانه ها شکل می گرفت، اما به دلیل افزایش انگیزه و انرژی محیط، در مکان هایی مانند ادارات که به اکسیژن بیشتری نیاز دارند نیز به سرعت گسترش یافت.
میزان دسترسی به نور و مناظر طبیعی یکی از فاکتورهای مهم است که در طراحی بیوفیلیک مورد توجه قرار میگیرد، همچنین بهروری هر چه بیشتر از فضای بیرونی از اهداف طراحی بیوفیلیک است.
امروزه طراحی های بیوفیلیک دفاتر کاری در میان طراحی های مدرن، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

مزایای طراحی بیوفیلیک در محیط های اداری:

1 .بهره وری، تمرکز و خلاقیت هر چه بیشتر

2 .پاکسازی هوا

3 .کاهش صدای مضر

4 .افزودن نقطه کانونی

5 .کاهش ارتفاع بصری سقف

6 .جداسازی فضاهای کاری از یکدیگر

با توجه به اینکه امروزه بسیاری از ساعات عمر انسان در محیط کار سپری می شود، طراحی دفاتر کاری باید به گونه ای زیبا و تاثیرگذار باشد که انگیزه و انرژی افرادی
که در آن مشغول به کار هستند را افزایش داده و بر روی افرادی که وارد آن محیط می شوند نیز تاثیرات مثبتی ایجاد کند.
برای ایجاد چنین فضایی توجه به نکات زیر می تواند به هر چه بهتر انجام شدن آن به شما کمک کند.

 • استفاده از گیاهان تصفیه کننده هوا و همچنین گیاهان جذب کننده آلودگی در محیط های اداری در اولویت می باشد.
 • گیاهان سریع الرشد که دائما نیاز به تعویض گلدان دارند، مناسب نگهداری در محیط کاری نیستند.
 • گیاهانی همیشه سبز یا چهارفصل باشند.
 • گیاهانی با تولید زباله کم و برگ خشک کمتر در اولویت هستند.
 • گیاهان سایه دوست و مقاوم به کم آبی برای محیط های کاری و اداری مناسب تر هستند.
 • بهتر است از گیاهانی که نیاز به مراقبت زیاد مثل کوددهی و آفت کیش دارند، در محیط اداری استفاده نشود.
 • جذب کننده حشرات نباشند.
 • بهتر است از گیاه آلرژی زا استفاده نشود.
 • گیاهان استفاده شده در روی میز کار باید از ارتفاع و اندازه بزرگی برخوردار نباشند تا جلوی دید را نگیرند.
 • گیاهانی با برگ های آویزان و بزرگ بهتر است که در محل های کم رفت و آمد مانند گوشه اتاق ها قرار داده شوند تا باعث شلوغی بیش از اندازه محیط نشوند.
 • فرم برگ های گیاهان تاثیر متفاوتی در دکوراسیون داخلی دارد. برگ های گرد و آویزان نسبت به برگ های تیز و ایستاده تر حس آرامش بیشتری ایجاد میکنند.
  توجه به این مورد برای ایجاد حس مورد نظر در فضای مدنظر شما، تاثیر مثبیت دارد.