بازگشت

آریو

در طراحی این مدل میز، تمام عناصر اضافی برداشته شده و از شیشه برای پایه، صفحه و حداقل طراحی های کاربردی استفاده شده است.

کد: PI-TE-45

طول: 180

عرض: 180

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری