بازگشت

آنت

پایه این میز از پروفیل آهنی است. امکان افزودن فضای اضافی به میز، برای برگزاری جلسات کوتاه و قرار دادن ضمائمی مانند کیف و کمد و پرونده کششی در آن وجود دارد.

کد: PI-TE-47

طول: 180

عرض: 160

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

اسکیس