بازگشت

یادا

استفاده از خطوط ساده و ترکیب فرم های زاویه دار و منحنی به طور همزمان در کنار استفاده از ترکیب MDF و آلومینیوم، باعث شده اند این میز گزینه ای محبوب برای کسانی که از روح و سبک شرقی استقبال می کنند، باشد.

کد: PI-TC-60

طول: 280

عرض: 120

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری