بازگشت

الیا

میز مدیریت الیا

میزهای تخصصی الیا با طراحی ساده، مکعبی و محافظه کارانه ای که دارند، محصولاتی انعطاف پذیر هستند و ازاینرو می توانند برای محیط های کاری مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

کد: PI-TE-26

طول: 170

عرض: 140

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری