بازگشت

بلونی

عدم استفاده از خطوط اضافی در کنار پایه های شیشه ای، باعث شده این محصولات جلوه ای بی نظیر داشته باشند. به دلیل طراحی مشابه این بوفه با طرح میز بلونی، می توان به عنوان یک مکمل عالی برای میز بلونی استفاده شود.

کد: PI-FB-40

طول: 200

عرض: 45

ارتفا: 90

اشتراک گذاری

اسکیس