بازگشت

تتی

میزهای تتی دارای پایه های پروفیل 3 گرمی هستند. امکان افزودن شیشه های رنگی در ساختار آن و اضافه کردن تخته وایت بورد در کنار میز، برای اهداف مورد نظر، وجود دارد.

کد: PI-TW-37

طول: 275

عرض: 180

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

اسکیس