بازگشت

تیما

ویژگی امکان تغییر ارتفاع، این میزها را به بهترین گزینه برای رعایت اصول ارگونومی تبدیل کرده است.

کد: PI-TE-43

طول: 200

عرض: 180

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

close