بازگشت

تیس

کد: PI-TC-49

طول: 570

عرض: 255

ارتفاع: 75

به دلیل طراحی و ترکیب مواد اولیه قابل استفاده در این میز، یکی از مناسب ترین گزینه ها برای برگزاری جلسات رسمی با حضور تعداد زیادی از افراد است.

اشتراک گذاری