بازگشت

مونو

این طراحی شامل صفحاتی است که فضاها را بصورت سراسری از یک دیگر جدا می کنند. امکان استفاده از مواد اولیه مختلف در ساخت این جداکننده ها وجود دارد. این محصول برای کارهایی که در فضاهای باز اداری و یا در فضاهای باز انجام می شوند، بهترین انتخاب می تواند باشد.

کد: PI-TW-30

طول: 365

عرض: 184

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری