بازگشت

پارتیشن تکجداره فریم لس

پارتیشن تکجداره فریم لس یا همان سازه اصلی تک جداره اجرا می‌شود؛ ولی کلیه پروفیل‌های آن با لحاظ کردن سازه‌های ناودانی در داخل زمین، دیوار و سقف کاملا مخفی می‌شود. پارتیشن پس از نصب نهایی فقط به شکل تمام شیشه قابل رویت خواهد بود.

اشتراک گذاری

close