بازگشت

گیو

میز تخصصی Giv دارای پایه های نیمرخ و زاویه دار بوده و در دو طرف دارای فضاهایی برای بایگانی و وسایل تزئینی می باشد.

کد: PI-TE-48

طول: 230

عرض: 180 ارتفاع: 75

اشتراک گذاری