بازگشت

میز کارگروهی مرتا

طراحی ساختار نشستن کاربران در این میزها به گونه ای است که با حفظ فاصله و داشتن یک فضای کاری اختصاصی، آنها می توانند با یکدیگر تعامل داشته و به کار خود در شرکت مشغول شوند.

کد: PI-TW-31

طول: 310

عرض: 300 ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

اسکیس

close