بازگشت

پارسیان صنعت پیشرو | 1397

یک ساختمان اداری بزرگ و صنعتی واقع در غرب تهران که بوسیله یک معمار سرشناس طراحی شده بود. در این پروژه به دلیل تعداد پرسنل زیاد کارفرما ، ما به دنبال استفاده حداکثری از فضا و استفاده از رنگ های روشن و پارتیشن های شیشه ای بودیم تا حس فضای باز و بزرگ و روشن در همه بخش های شرکت دیده شود.

اشتراک گذاری