بازگشت

پارتیشن تکجداره وینتیج تترا

همانند سیستم پارتیشن تک جداره بوده ولی با یک پروفیل 40*40 میلی متر اطراف کار احاطه می شود که مانند قابی کلیه پارتیشن را در بر می گیرد.

اشتراک گذاری

close