اتاق کنفرانس در مرکز تجهیزات و مبلمان اداری ایران

اتاق کنفرانس

فضای کار گروهی در شرکت پادایران

فضای کار گروهی

فضای جلسات خصوصی در پادایران ارائه دهنده ورک استایل

فضای جلسات خصوصی

سبک مدرن اداری در پادایران

سبک مدرن

رنگ و متریال در پادایران شرکت طراحی تجهیزات اداری مدرن

رنگ و متریال

فضای انتظار در شرکت طراحی تجهیزات اداری پادایران

فضای انتظار