بازگشت

About Office

About office"" یک علامت تجاری مبلمان اداری می باشد و متعلق به شرکت MOBILPREF SpA است. این شرکت فعالیت خود را از سال 1982 و در زمینه تولید اجزای سازنده مبلمان شروع کرد. هم چنین دارای 2 کارخانه مختلف با بیش از 15000 متر مربع مساحت می باشد که بیش از 40 کارمند در آن مشغول به کار هستند.

در سال 2008، About office"" با تكیه به شركتی بسیار حرفه ای، انعطاف پذیر و مستحكم مانند Mobilpref، وارد بخش مبلمان اداری شد و توانایی خود را در پاسخگویی به خواسته های مستمرِ محصولاتی با طرح های نوآورانه و ظریف نشان داد هم چنین راه حل هایی با بازده و اثر بخشی حداکثر برای این بخش، ارائه داد.

این برند به دلیل تنوع گسترده در محصولات خود، توجه به جزئیات و مهارت های فنی در تولید مبلمان اداری و هم چنین کیفیت و قیمت های رقابتی خود، به یکی از برندهای برجسته و مهم تبدیل شده است.

برای اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید.

اشتراک گذاری