بازگشت

نستله ایران | 1391

طراحی، تولید و تجهیز مبلمان اداری شرکت نستله ایران

تجهیزات اداری دفتر مرکزی شرکت نستله در ایران که بر اساس استانداردهای سختگیرانه شرکت نستله بین الملل در حوزه های مختلف مثل ارگونومی و مسایل مربوط به استانداردهای محیط کار، در ابتدا بسیار سخت و نفس گیر شروع شد در ادامه به یکی از پروژه های شاخص پادایران در زمان افتتاح تبدیل شد.

پادایران بزرگترین و تخصصی ترین شرکت مشاوره دکوراسیون داخلی اداری در ایران.

اشتراک گذاری

پلان

close