بازگشت

فرش

از آنجایی که فرش و قالی در فرهنگ ایرانی نقش مهم و پررنگی را داشته اند، بنابراین حتی امروز هم دلایل متعددی برای استفاده از آن وجود دارد. پوشاندن قسمتی از کف محیط با فرش و قالی
های زیبا باعث ایجاد فضایی گرم و راحت و همچنین ایجاد حس آرامش در مراجعین هنگام قدم گذاشتن بر روی فرش است. این مسئله به ویژه در فضاهایی که دارای کفپوش چوبی و یا
سرامیکی هستند، اهمیت زیادی دارد.