بازگشت

بلونی

پرهیز از استفاده از خطوط اضافی در کنار پایه های شیشه ای، به این محصولات جلوه ای بی نظیر داده است. این میزها برای تعداد زیادِ افراد نیز قابل طراحی و تولید هستند.

کد: PI-TC-47

طول: 240

عرض: 120

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری

اسکیس

میز مدیریتی در شرکت طراحی تجهیزات اداری پادایران
ست مدیریت بلونی در شرکت طراحی و تولید مبلمان اداری پادایران
خرید مبلمان اداری پادایران