بازگشت

ایرانسل | 1391

طراحی، تولید و تجهیز مبلمان اداری ایرانسل

یکی از بزرگترین پروژه های انجام شده توسط شرکت مبلمان اداری پادایران اپراتورهای تلفن همراه و دیتای ایران شرکت ایرانسل می باشد که در پروژه تجهیز دفتر مرکزی وقت خود واقع در میدان هروی، در پنج طبقه اداری به ما اعتماد کرده و پروسه طراحی و ساخت بخش عمده ای از مبلمان اداری مورد استفاده در آن ساختمان را به شرکت پادایران واگذار کرد. در این پروژه هم ما بخش های مختلفی را برای تامین نظر کارفرما طراحی کردیم.

پادایران بزرگترین مجموعه و شرکت مشاوره دکوراسیون داخلی اداری در ایران.

اشتراک گذاری

پلان

مدل طراحی ایرانسل طراحی دکوراسیون اداری ایرانسل مدل دکور ایرانسل همکاری با ایرانسل