بازگشت

ایرانسل | 1391

یکی از بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه و دیتای ایران در پروژه تجهیز دفتر مرکزی وقت خود در میدان هروی،به ما اعتماد کرده و پروسه طراحی و ساخت بخش عمده ای از مبلمان اداری مورد استفاده در آن ساختمان را به شرکت پادایران واگذارکرد.در این پروژه هم ما بخش های مختلفی را برای تامین نظر کارفرما طراحی کردیم.

اشتراک گذاری

پلان