بازگشت

بیمارستان عرفان | 1398

طراحی و اجرای مبلمان اداری بیمارستان عرفان در سال ۱۳۹۸ به شرکت پادایران واگذار شد که با همکاری شرکت معماری و طراحی داخلی زی نو طرح، به انجام رسید.

بایدهای پروژه بیمارستان عرفان

  • طراحی و اجرا در ۵ طبقه ۳۰۰ متری در مجموع ۱۵۰۰ متر مربع
  • طراحی مبلمان اداری متفاوت برای هر طبقه با توجه به هر گروه کاری استفاده از طراحی نور و رنگ بر اساس شخصیت برند
  • استفاده از پارتیشنهای مونو و کرکره خور
  • طراحی با توجه به فضای کاری

چالش های پروژه بیمارستان عرفان

کلینیک عرفان سلامت، از مجموعه های متعلق به بیمارستان عرفان یکی از پروژه هایی بود که در هر طبقه یک طراحی اداری و مبلمان اداری متفاوت و تعیین شده برای یک گروه کاری متفاوت را می طلبید. در این پروژه طراحی نور و استفاده از رنگ از مهمترین سرفصل های ما در انجام پروژه بود.

محصولات پروژه بیمارستان عرفان

بسیار خوشحال و خرسندیم که محصولات مبلمان اداری و پارتیشن‌های پادایران توانستند هویت و ظاهر مدرن و زیبای بیمارستان خصوصی تخصصی و فوق تخصصی عرفان را تکمیل کرده و این پروژه را برای ما به یک تجربه چشمگیر و ماندگار تبدیل کند.

اشتراک گذاری

پلان

close