بازگشت

فوجی تک | 1396

طراحی و تولید مبلمان اداری شرکت فوجی تک

شرکت فوجی تک، یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی ایران در زمینه تجهیزات آسانسور و سیستم های بالابر، پروژه طراحی و تولید تجهیزات اداری دفتر مرکزی خود را به ما سپرد.

در این پروژه ما میبایست از نورهای کار شده در سقف اکسپوز ساختمان و بخش غیر قابل تغییر معماری بنا در کنار خواسته های مشتری به شکل همزمان استفاده می کردیم. رنگ قرمز به عنوان رنگ سازمانی این شرکت به عنوان یک عنصر کلیدی میبایست در همه جا و به شکل صحیح استفاده میشد.

پادایران، بزرگترین شرکت مشاوره دکوراسیون داخلی اداری

اشتراک گذاری