بازگشت

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش شامل دو بخش گارانتی محصولات و وارانتی محصولات می باشد.

گارانتی:کلیه محصولات تولید شده به وسیله شرکت پادایران از زمان تحویل قطعی به مشتری به مدت ۳ سال دارای گارانتی می باشد.

وارانتی: پس از اتمام دوره گارانتی کلیه محصولات تولید شده به وسیله پادایران به مدت ۵ سال دارای خدماتی شامل سرویس و بازدیدهای دوره ای، تامین وتعویض قطعات مورد نیاز ،تعمیرات موردنیاز،مونتاژ و دمونتاژ،حمل و جابجایی در صورت نیاز مشتری می باشد.